Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τρίτη 19/2/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 19 η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Πρόταση για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων με τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ” στον Δήμο Μεγαρέων σε συνεργασία με τον Αστικό Συνεταιρισμό Προστασίας Περιβάλλοντος <<IONIAN RECYCLE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.>>, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.: 16/2018 ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.
2. Ενημέρωση επί των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Δημοτική Ενότητα Μεγάρων
3. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων στο 4ο Φεστιβάλ Χορού και Τέχνης που διοργανώνεται στα Μέγαρα από την Πανελληνία Εταιρεία Πολιτισμού και Τέχνης
(Π.Ε.Π.Τ.) στις 17/03/2019.
4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του Σωτηρίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην περιοχή Πάχη του Δήμου Μεγαρέων.
5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Ευάγγελο Κομματά του Δημητρίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο λειτουργεί στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 3 του Δήμου Μεγαρέων.
6. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «MIKΡO O.E.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίτλο “ΜΙΚΡΟ” , το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28 ης Οκτωβρίου 148 του Δήμου.
7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίτλο “IRISH”, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π.Γεωργακή 1 του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button