Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Μεγαρέων στις 23/6

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου, στα Μέγαρα (Χρ, Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη), σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την προετοιμασία εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 26/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής κοινωνικού παντοπωλείου Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
  • Γνωμοδότηση για την λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων του Δήμου Μεγαρέων.
  • Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην Κινέτα έως την 31-7-2020.
  • Περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020 Πράσινου Ταμείου».
  • Περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πλατείας Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου στα Μέγαρα, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020 Πράσινου Ταμείου».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button