Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 27/9/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ στη θέση Κακιά Σκάλα Μεγάρων.

2. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων στην 3η Eτήσια Eικαστική Oμαδική Έκθεση που διοργανώνεται στα Μέγαρα από την Πανελλήνια εταιρεία Πολιτισμού και Τέχνης (Π.E.Π.T.) από 08 έως 11 Νοεμβρίου 2018.

3. Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για σύσταση πενταμελούς επιτροπής, σύμφωνα με το Π.Δ. 307/1990 (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων μικρών ζώων)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button