Ξεκινά η διαδικασία επίλυσης της έλλειψης νερού στο Αλεποχώρι

Δικαίωσε τον Δήμο η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον διαγωνισμό της Αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 και εκδόθηκε η 743/17.09.2018 απόφασή της αποδέχθηκε την παρέμβαση και την αιτιολόγηση που κατέθεσε ο Δήμος και απέρριψε την προσφυγή.

Έτσι σύμφωνα με αυτήν:

Απορρίπτει την υπό κρίση προσφυγή

Δέχεται τη ασκηθείσα παρέμβαση

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 14802 / 18-9-2018 έγγραφο της ΑΕΠΠ.

Αυθημερόν, στις 18/9/2018, συγκλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία με την 516/2018 απόφασή της, συνέχισε τη διακοπείσα στις 8/8/2018 διαδικασία και κατακύρωσε τον διαγωνισμό για «παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας (Αφαλάτωση) για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου».

Εντός των επόμενων ημερών υπογράφεται η σχετική σύμβαση και εκκινούν οι εργασίες εγκατάστασης της μονάδας Αφαλάτωσης.

Δεν δικαιώθηκαν οι Κασσάνδρες και όσοι διέσπειραν ειδήσεις ότι ο Δήμος δεν έπραξε τα νόμιμα.

Ο Δήμος κινεί άμεσα και γρήγορα τις διαδικασίες για να καλύψει τις κωλυσιεργίες που προέκυψαν και οι οποίες το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερήσουν το νερό στους κατοίκους του Αλεποχωρίου από τον Αύγουστο.

Η επίλυση ενός τόσο σοβαρού θέματος έχει ήδη δρομολογηθεί.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button