Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 1/8/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται την 1η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 261/2017 απόφασης του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων για τα οικονομικά έτη 2012 – 2013».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 291/2017 απόφασης του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2017 για το 2ο τρίμηνο».
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.
 4. Ομοίως για την εκδήλωση «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ»
 5. Ομοίως για την εκδήλωση «Περάμεια» της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου.
 6. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 7. Περί απασχόλησης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητος μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31/3/2018 σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 8. Περί έγκρισης Δ’ αναμόρφωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2017.
 9. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και  υποτροφιών, διδακτικού έτους 2017-2018, των μαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ»  του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Νέα Πέραμο.
 10. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2017-2018.
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί πεζοδρόμησης κατά τους θερινούς μήνες του δυτικού τμήματος της οδού Σαλαμινομάχων στην περιοχή ¨Ακρογιάλι¨ Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί τοποθέτησης σταθερών μπαρών (κολωνάκια) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 16 στα Μέγαρα».
 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί απομάκρυνσης του περιπτέρου από την Κεντρική Πλατεία του Αγ. Γεωργίου στην Νέα Πέραμο».
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή αυτού ως μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»
 16. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή πρόσβασης (γέφυρας καθέτου προς το ρέμα) που θα συνδέει την πτηνοτροφική μονάδα των Αντωνίου και κληρονόμων Σπ. Καλογεριά με τον κεντρικό δρόμο Κουλουριώτικο Μονοπάτι στην περιοχή Κανδύλι Μεγάρων.
 17. Εκδίκαση ενστάσεων και επικύρωση ή μη της 268/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Κ.Φ. 195 του ρυμοτ. Σχεδίου της περιοχής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων για την ανέγερση Ιερού Ναού.
 18. Αποχαρακτηρισμός και παραχώρηση του παράκτιου μετώπου στον Δήμο Μεγαρέων από τον Ο.Λ.Ε.
 19. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεγαρέων.
 20. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button