Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 6/3/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

 Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2016.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου την 6 η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση για την «Εορτή 25ης Μαρτίου (παρέλαση)».
2. Έγκριση του από 2/3/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. δημοτικών καταστημάτων και Τεχνικής Υπηρεσίας 2018 Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων».
3. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. δημοτικών καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου».
4. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου 2018».
5. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 256 της Τοπικής Κοινότητας Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων, με δημοπρασία.
6. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 148 της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, με δημοπρασία.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button