Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 12/2/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  12η  Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη &  ώρα 20:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2019.
 3. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού  της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τρύπου Μπότση Ελένης και του αναπληρωτού αυτής κ. Σούρδη Χαρίλαου και ορισμός νέων διαχειριστών στη θέση αυτών.
 5. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
 6. Περί ίδρυσης Κέντρου Μεγαρικών Μελετών.
 7. Έγκριση προσωρινής κάλυψης δαπανών έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής από ίδιους πόρους του Δήμου Μεγαρέων.
 8. Αντικατάσταση δρόμων της υπ’ αρίθ. 8/2017 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση-επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
 9. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δρόμου στη θέση Άνω Πευκενέας για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση Απογιούρισμα με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση ¨Παπαγιαννέικᨻ.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρησης σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (2017)».
 11. Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ 664) με χρήση γενικής κατοικίας.
 12. Περί έγκρισης κατ΄ αρχήν απευθείας μίσθωσης ακινήτου (αδόμητου οικοπέδου) στα Μέγαρα στο Ο.Τ 148 ιδιοκτησίας ΔΕΗ με σκοπό την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
 13. Αγορά οικοπέδου στην θέση Λάκκα Καλογήρου του Δήμου Μεγαρέων.
 14. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας πληροφορικής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων την 17/2/2019.
 15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, «περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
 16. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, «περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  ανά είδος αδειών για το έτος 2019 για την Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων».
 17. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης (επτά) στους δρόμους που εφάπτεται η επιχείρηση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.
 18. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, «περί έγκρισης ή μη μιας θέσης στάθμευσης για τους γιατρούς Θεμ. Γεωργαντά και Ελευθ. Μουστάκα επί της οδού Μελ. Ζαχαριά 46 στα Μέγαρα».
 19. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 364/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και Δήμου Μεγαρέων για το έργο: ¨Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017, της 23ης Ιουλίου 2018 και της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018¨ και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαρέων, με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης».  
 20. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 43/2014 απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου για την μετονομασία του Δήμου Μεγαρέων σε Δήμο Μεγάρων-Νέας Περάμου.
 21. Συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου στα δίκαια αιτήματα των πυρόπληκτων κατοίκων της Κινέττας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button