Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 27/11/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος: Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016, και στη συνέχεια σε δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, επί των κάτωθι θεμάτων:
1.Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Γ’ τριμήνου έτους 2017.
2. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Γ’ τριμήνου έτους 2017.
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 361/2017 απόφ. Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού
εσόδων – δαπανών έτους 2017 για το 3 ο τρίμηνο.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 386/2017 απόφ. του Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής απολογισμού οικον. έτους 2016.
5. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.
6. Περί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2018.
7. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
8. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & Νέας Περάμου για το έτος 2018.
9. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών – πλατειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2018.
10. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2018.
11. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018.
12. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγ. Παντελεήμονα για την Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου για το έτος 2018.
13. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
14. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2018.
15. Περί καθορισμού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα σκάφη (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ) για το έτος 2018.
16. Περί καθορισμού φόρου τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2018.
17. Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεγαρέων.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων
πολιτών»
19. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων και Τεχνικής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017».
20. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης Δημοτ. Κατάστασης και Πρωτοκόλλου 2017 μηνός Σεπτεμβρίου.
21. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου».
22. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων Δημ. Κοινότητας Ν. Περάμου μηνός Σεπτεμβρίου».
23. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου.
24. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων κ.λ.π. της Δημοτ. Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων μηνός Οκτωβρίου».
25. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Παν. Διακάκη.
26. Περί του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας «SUN» της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ.
27. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
28. Περί έγκρισης 4 ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη καθ’ ύψος Β’ ορόφου Δημαρχείου».
30. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δρόμου στην θέση ¨Ανω Πευκενέας¨ για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση ¨Απογιούρισμα¨ με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση ¨Παπαγιαννέϊκα¨ και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την
συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
31. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνος – Αλεποχώρι» και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.
32. Περί ίδρυσης τμήματος Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγής του υπό ίδρυση νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα.
33. Περί μη πληρωμής τελών σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων των αδόμητων οικοπέδων στην Νέα Πέραμο.
34. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Διακήρυξης για την Προώθηση του Θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
35. α)Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : 2.1.
Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
β) Περί κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους του Δήμου για την ολοκλήρωση της πρότασης
γ) Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης.
δ) Περί εξουσιοδότησης αρμοδίου επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης
ε) Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-10- 2017 πρόσκλησης, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button