Επιβάλλεται ο καθαρισμός οικοπέδων για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Ανακοινώνεται από το Δήμο Μεγαρέων ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο μας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων Μεγάρων και Νέας Περάμου και των οικισμών και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει νομοθεσίας (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010), εάν οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, τότε παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και παράλληλα τα καθαρίζει ο Δήμος χρεώνοντάς τους για την εργασία αυτή και επιπλέον επιβάλλοντας το πρόστιμο, που αναλογεί (άρθρο 433 του ποινικού Κώδικα).

Έτσι λοιπόν οι ευσυνείδητοι θα προλάβουν πυρκαϊές και οι ασυνείδητοι θα πληρώσουν πρόστιμα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button