Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις Δ/ξεις των άρθρων 71 και 76 του Ν. 4555/2018 και των άρθρων 5 παρ. 6 περ. α’ και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.

  • Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  • Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button