ΣΒΑΚ: Μοναδική ευκαιρία και υποχρέωση των Δήμων για πόλεις ανθρώπινες

Έρχεται το ΣΒΑΚ σε κάθε πόλη και είναι υποχρέωση κάθε Δήμου να το εκπονήσει και μακάρι να το υλοποιήσει, ούτως ώστε οι πόλεις να μετασχηματισθούν προς το καλύτερο και το ανθρωπίνως βιώσιμο.
Αυτό καταδεικνύει στο α’ μέρος του άρθρου του ο Σωτήρης Γιαννόπουλος, εθελοντής φορέων για την
βιώσιμη αστική κινητικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αναλυτικά:

Στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 ολοκληρώνεται η διαδικασία της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ένας αναγκαίος Νόμος, που θα αλλάξει την Αστική κινητικότητα σε όλη την Ελλάδα, θα την μετασχηματίσει σε βιώσιμη στην μετακίνηση.

Το Α μέρος του Σχεδίου Νόμου ορίζει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς και την υποχρέωση όλων των Δήμων άνω των 30.000 κατοίκων, αλλά ακόμα και μικρότερων να εκπονήσουν ΣΒΑΚ στην εδαφική περιφέρειά τους.

Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση του πεζού – ποδηλάτη, η μείωση κίνησης ιδιωτικών αυτοκινήτων στον αστικό ιστό και η προώθηση των φιλικών οχημάτων στο περιβάλλον. Επίσης βασική ενέργεια είναι η Οδική Ασφάλεια καθώς και οι υποδομές.

Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου κάθε δήμος υποχρεούται να εκπονήσει έναρξη εργασιών του ΣΒΑΚ εντός ενός (1) έτους από την ψήφισή του. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία κάθε δήμος και κάθε πολίτης να συνεργαστούν, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πόλη σύμφωνα με τα δεδομένα του ΣΒΑΚ.

Ένα περιβάλλον χωρίς καυσαέρια, λιγότερα μηχανοκίνητα οχήματα, περισσότερα φιλικά στο περιβάλλον οχήματα μέσα στη πόλη, αλλαγές στην κυκλοφορία, αύξηση των πεζοδρομήσεων, αύξηση των χώρων στάθμευσης οχημάτων και πολλά άλλα.

Αυτή είναι η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν αλλαγές σε μια πόλη, ώστε να είναι η πόλη Βιώσιμη για την νέα γενιά.

Αυτές τις αλλαγές θα τις υπογράψουν οι δημότες και οι πολίτες κάθε Δήμου. Δεν εμπεριέχουν καμία πολιτική απόφαση, καμία ιδιοτελή συμφωνία, καμία προσωπική αλλαγή, αλλά συλλογικές αποφάσεις από όλους τους πολίτες, για να υπάρξει ανάπτυξη του εκάστοτε Δήμου σε βάθος δεκαετίας για τον περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά και σε άλλους τομείς.

Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την
βιώσιμη αστική κινητικότητα και την
βιώσιμη ανάπτυξη
email: [email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button