Δ. Μεγαρέων: «Η αλήθεια για τις ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια»

Ακολουθεί δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων: Τις τελευταίες ημέρες διακινείται μια φημολογία περί αδειοδότησης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Γεράνεια. Αν δεν κρύβονται ιδιοτελείς σκοποί πίσω από τη φημολογία, τότε κάποιοι μπερδεύουν τη Βεβαίωση Παραγωγού με την Άδεια Εγκατάστασης και την Άδεια Λειτουργίας. Αναλογικά, συγχέουν την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εργολάβου με την Άδεια Οικοδομής. Η Βεβαίωση Παραγωγού, με απλά λόγια, βεβαιώνει οτι κάποιος θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια.

Δεν μπορούμε να του απαγορεύσουμε να το θέλει. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του επιτρέπει να τις τοποθετήσει πραγματικά. Τέτοια άδεια όμως δεν έχει εκδοθεί. Το άρθρο 4 του Ν4685/2020 ορίζει σαφώς οτι “Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλλει αίτημα για έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης […]”. Το ζήτημα της Βεβαίωσης Παραγωγού το έχει επίσης ξεκαθαρίσει ρητά η ΡΑΕ:

– Δια της Βεβαίωσης Παραγωγού βεβαιώνεται απλώς ότι ένας ενδιαφερόμενος φορέας έχει καταχωρίσει παραδεκτώς στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ το ενδιαφέρον του για ένα έργο Α.Π.Ε. σε συγκεκριμένο τόπο, και έχει αποκτήσει το δικαίωμα να επιχειρήσει την έναρξη της αδειοδότησης.
– Δεν εξετάζονται πλέον οικονομικά κριτήρια, κριτήρια βιωσιμότητας, περιβαλλοντικά ή λοιπά χωροταξικά κριτήρια ή χωροθέτησης ή άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να προσδώσουν στη Βεβαίωση Παραγωγού τον χαρακτήρα γενικής έγκρισης του έργου.
– Σε όλες τις περιπτώσεις αδειοδότησης από τη ΡΑΕ πάντως, σημειώνεται ότι η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής ουδόλως συνεπάγεται ότι το έργο θα αδειοδοτηθεί στα επόμενα στάδια ή ότι θα υλοποιηθεί.

Ποια είναι τα γεγονότα, στη δική μας περίπτωση:
1. Μια επιχείρηση, πριν πολλά χρόνια, ζήτησε άδεια από τη ΡΑΕ για να κατασκευάσει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό με ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια.
2. Η διαδικασία αδειοδότησης απαιτεί, σαν πρώτο βήμα, την προετοιμασία ενός “φακέλου” με βασικές πληροφορίες, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση, σύμφωνα με το νόμο 4685/2020 (Σημ 1).
3. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, χωρίς άλλο έλεγχο σε αυτό το στάδιο, η αίτηση καταχωρείται στη ΡΑΕ και εκδίδεται Βεβαίωση Παραγωγού για ορισμένα χρόνια.
4. Με τη Βεβαίωση Παραγωγού, ο επενδυτής έχει πλέον το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για άδεια κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας (κλπ) ανεμογεννητριών, με βάση το αρχικό προσχέδιο που είχε καταθέσει στο φάκελό του.
5. Εάν και εφόσον κατατεθεί τέτοια αίτηση (με το ακριβές επιχειρηματικό σχέδιο) εντός της προθεσμίας που έθεσε η ΡΑΕ, τότε και μόνο ξεκινά η Β’ φάση αδειοδότησης και οι έλεγχοι των κριτηρίων (περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα). Και τότε αρχίζει ο ρόλος του Δήμου για να ξεκινήσει αγώνα για την αποτροπή εγκατάστασης.

Για τα Γεράνεια όχι μόνον δεν υπάρχει άδεια εγκατάστασης αλλά, εξ’ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, ούτε καν αίτηση για άδεια εγκατάστασης, κάτι άλλωστε αναμενόμενο, αφού η αρχική πρόταση έρχεται σε σύγκρουση με τα περιβαλλοντικά τουλάχιστον κριτήρια. Επιπλέον, υπουργοί και βουλευτές, όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, έχουν βεβαιώσει οτι ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια δεν πρόκειται να εγκατασταθούν, αφού δεν περνάνε τα κριτήρια αδειοδότησης.

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, δήλωσε σχετικά:
«Κάποιοι μπέρδεψαν τη Βεβαίωση Παραγωγού με την Άδεια Εγκατάστασης ή Λειτουργίας και έφτασαν να ζητούν προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με ένα φανταστικό σενάριο δικής τους έμπνευσης. Αναρωτιέμαι, ένα τόσο άτοπο αίτημα, αν δεν είναι προϊόν καθαρής άγνοιας ή ανοησίας, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και ποιο όφελος αποκομίζουν όσοι το διακινούν. Γνωρίζω βέβαια οτι οι πολίτες “έχουν μάτια και βλέπουν” και δεν επηρεάζονται από τέτοιες σκοπιμότητες, αλλά επειδή οι νόμοι υπάρχουν για να τηρούνται, καλό θα ήταν να τους διαβάσει όποιος συμμετέχει σε αυτή τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων. Και επειδή κάποιος αρέσκεται να αναγάγει την πολιτική σε προσωπική αντιπαράθεση, να του θυμίσω – με ένα χαμόγελο, λόγω των ημερών – ότι ο ζηλιάρης είναι σαν τον ηλίθιο: σε κοιτάζει, σε κρίνει, σε σχολιάζει και όταν δεν έχει κάτι να πει, βγάζει κάτι από το μυαλό του».

Σημείωση 1

Σύμφωνα με τον Νόμο 4685 (ΦΕΚ Α’ 92/07-05-2020), οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φάκελος και να εκδοθεί Βεβαίωση Παραγωγού είναι, σε συντομία:

– Να είναι πλήρης η αίτηση
– Να έχει κατατεθεί σχετικό παράβολο
– Να μην έχει πτωχεύσει (κλπ) η επιχείρηση
– Να απεικονίζεται γεωγραφικά το προτεινόμενο έργο
– Να περιέχονται πληροφορίες διασύνδεσης με το Δίκτυο
– Να έχει κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
– Να έχουν δηλωθεί οι μέτοχοι/εταίροι σε βαθμό φυσικού προσώπου

Σημείωση 2

Κάποιοι πρότειναν προσφυγή στη Δικαιοσύνη όταν ο επενδυτής ζήτησε μια τροποποίηση στη Βεβαίωση Παραγωγού (μείωση ισχύος της παραγωγής που επιθυμεί) και αυτή έγινε αποδεκτή, αλλά δεν ζήτησαν προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όταν πήρε την αρχική έγκριση, που ήταν και διπλάσιας ισχύος.

Δεν μας είπαν όμως με ποια αιτιολογία και με ποιο έννομο συμφέρον. Ας μας πουν ποιος, πώς και για ποιο λόγο θα αμφισβητήσει ότι η επιχείρηση έχει πληρώσει παράβολο ή ότι δεν έχει πτωχεύσει ή ότι πράγματι έβαλε έναν χάρτη στον φάκελό της.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button