Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 20-7-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015.
  • Περί τροποποίησης της 48/2015 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου σε Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Κινέττας Δήμου Μεγαρέων .
  • Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλαιού 7ου  Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελ. Κατερινόπουλου.
  • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Στ. Δημητροπούλου.
  • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 15/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κοπής ενός κυπαρισσιού στον οικογενειακό τάφο του Ι. Κικίδη.
  • Τροποποίηση στα Ο.Τ. Γ263, Γ264 και Κ.Χ. 264Α του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Λουτρόπυργος του Δήμου Μεγαρέων για την ολοκλήρωση – συμπλήρωση παραπλεύρου δικτύου ΠΑΘΕ.
  • Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βαρέα.
  • Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις πόλεις Μεγάρων και Νέας Περάμου 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button