Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 27/1

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  27η  Ιανουαρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2020.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του ετησίου προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 3. Αντικατάσταση μέλους του μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο με κωδικό ΟΠΣ 5001587.
 4. Αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου μας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν=ο1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ Δόση 2019).
 6. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ Δόση 2019).
 7. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη της δαπάνης θέρμανσης των σχολείων έτους 2019.
 8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευση επί της οδού Μελ. Ζαχαρία αριθ. 23 στα Μέγαρα».
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης δύο θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Γ. Μαυρουκάκη 33 απέναντι από το Δημαρχείο».
 10. Έγκριση του από 30/12/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης, μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. του Δήμου Μεγαρέων».
 11. Έγκριση του από 30/12/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικον. διαχείρισης, δημοτ. κατάστασης και πρωτοκόλλου, για το έτος 2019».
 12. Έγκριση του από 8/01/2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης – συντήρησης εφαρμογής λογισμικού της μισθοδοσίας του Δήμου».
 13. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Νέας Περάμου».
 14. Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Ισόγειος οικοδομή με πατάρι χρήση ελαιοτριβείο »ιδιοκτησίας κου Παναγιώτη Νικολάου του Γεωργίου , επί της δημοτικής οδού (Γερμανικός δρόμος) στην θέση «Πέγκου Ρέθι» εκτός σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
 15. Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 16. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων εκ της μειοψηφίας (λοιπών παρατάξεων) για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο (άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011).
 17. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Μεγαρέων για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (τίτλος πρόσκλησης: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041).
 18. Εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από την υπ’ αριθ. πρωτ. 110053/2672/6-12-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Υδροδότηση οικισμού Κινέττας).
 19. Περί κατανομής πιστώσεων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 20. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου μας οικον. έτους 2020.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  27η  Ιανουαρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2020.

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button