Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 22-3-2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 22 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: 

 

 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Έθιμο του Μάη 2016.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου της Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Έθιμο του Χορού τη Τράτας έτους 2016.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή 25ης Μαρτίου (παρέλαση) στον Δήμο Μεγαρέων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή Πρωτοχρονιάς 2016.
 • Διόρθωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα της διορισθείσης υπαλλήλου Βαβούδη Ευστρατίας, από το εσφαλμένο ΒΑΒΟΥΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ στο ορθό ΒΑΒΟΥΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ.
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ.52/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ειδικότητα της θέσεως που θα καταταχθή ο διορισθείς Σιδέρης Ιωάννης από το εσφαλμένο ΔΕ Διοικητικού στο ορθό ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 • Έγκριση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους με ένα Κτηνίατρο στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016.
 • Έγκριση πρόσληψης έως δύο δικηγόρων για το έτος 2016 και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν της πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων.
 • Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (α’ δόση 2016).
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μαρίας Ζάλη.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 124/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» “περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» για το οικον. έτος 2011”.
 • Περί ανάληψης υπό του Δήμου της υπολοίπου δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
 • Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο.1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου».
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση ΚΦ 557 του Δήμου Μεγαρέων».
 • Περί  συμμετοχής του Δήμου μας στην διεξαγωγή της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης «Let’s do it Greece 2016» την 17/4/2016.
 • Έγκριση διενέργειας Συνεδρίου με θέμα: «Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button