Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 7/12

Με θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων γνωστοποιεί την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική – ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη και με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρη και ώρα 20:30 για συζήτηση επί του κάτωθι και μοναδικού θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006:

– Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Επίσης στο ίδιο θέμα αναφέρεται και το επόμενο δελτίο τύπου το οποίο επισημαίνει:

Ο Δήμαρχος κάθε χρόνο προβαίνει σε απολογισμό πεπραγμένων σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω covid δεν πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 20:30 θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Μεγάρων, η ειδική συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Ν.3463/2006 άρθρο 217) με μοναδικό θέμα συζήτησης «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής αρχής».

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button