Μετά την 21η Οκτωβρίου η συγκομιδή της ελιάς

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνονται τα ακόλουθα σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13637/10-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής.
Ο τελευταίος δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στον Δήμο Μεγαρέων ολοκληρώθηκε στις 06/10/2018.

Η συλλογή του ελαιόκαρπου μπορεί να ξεκινήσει 14 ημέρες μετά την τελευταία επέμβαση δηλαδή μετά την 21η Οκτωβρίου.
Συλλογή ελαιόκαρπου πριν την 21η Οκτωβρίου συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και επισείει διοικητικές κυρώσεις, ενώ το παραγόμενο προϊόν (τσακιστές ελιές, λάδι) είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κατανάλωση εάν το δένδρο ψεκάστηκε και ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατανάλωση και η διακίνηση του.

Οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων σε συγκαλλιέργεια με κηπευτικά, τα οποία δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πληθυσμών δάκου, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, μπορούν να προστατέψουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας των φυτοπρoστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τους συγκαλλιεργητές τους.
Η τήρηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την φήμη του παραγόμενου προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας (τηλ. 2131600813, 2131600807).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button