Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 30/12/2016

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Περί ανατροπής των απλήρωτων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
  • Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2016 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Σ/λιο για το οικον. έτος 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό πρ/σμό.
  • Περί έγκρισης Δ’ αναμόρφωσης πρ/σμού ΔΗΚΕΔΗΜΕ οικ. ετους 2016.
  • Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθμό .κυκλοφορίας ΚΥ 201 και του φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8226 από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο μας.
  • Περί ετήσιας παράτασης συμβάσεως μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button