Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τετάρτη 27/12/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ»  της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗ του Αλεξάνδρου, που λειτουργεί επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, στα Μέγαρα,  του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»» με διακριτικό τίτλο «ΖΟΡΜΠΑΣ»  της ΒΑΣΙΙΚΗΣ ΖΟΡΜΠΑ-ΓΟΛΙΤΣΑ  του Ιεροθέου, που λειτουργεί στο 55ο χλμ. ΠΕΟΑΚ Κινέττας , του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Καφενείο»» της ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ  του Χρήστου, που λειτουργεί στην οδό Σιθνιδών αρ.  6 ., στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.
  • Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»» της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Κων/νου, που λειτουργεί επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, στα Μέγαρα  του Δήμου Μεγαρέων
  • Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» –                         « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της GABRIELA  SUTU του VASILE,  που λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.
  • Παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταμούλη Σπυρίδωνα του Σωτηρίου που λειτουργεί  επί της πλατείας  Βασ. Φρειδερίκης και Σαρανταπόρου του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας  IV ΙV <<ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ >> ιδιοκτησίας της «BOOKCEFE ΙΚΕ». νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ιερόθεο Μέξια του Στυλιανού  , που λειτουργεί  επί  που λειτουργεί επί της οδού Π. Γεωργακή αρ. 5 στα Μέγαρα  του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας  IV IV –  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο DÉJÀ VU ιδιοκτησίας της ΓΑΛΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ του Ιωάννη  , που λειτουργεί  στην Πάχη Δήμου Μεγαρέων .

Παρόμοια άρθρα

Back to top button