Σύγκλιση Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων την 26η Απριλίου δια περιφοράς

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 26η Απριλίου 2021, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 17:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ηµερησίας ∆ιατάξεως:

– Περί σηµατοδότησης στην τριγωνική διασταύρωση επί των οδών Αγίας Σοφίας – Ρωµανού Μελωδού και τρίτης οδού άνευ ονοµασίας στην περιοχή Μελίου Μεγάρων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (17:00 έως 22:00)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγάρων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button