Πρόγραμμα αποκομιδής – εναπόθεσης – ανακύκλωσης μπάζων

Ο δήμος Μεγαρέων συμπεριλαμβάνεται στους δήμους οι οποίοι συνεργάζονται με την περιφέρεια στην υλοποίηση προγράμματος αποκομιδής – ανακύκλωσης μπάζων.

Μέσω του προγράμματος θα προκύψουν όλες οι παράμετροι οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενημέρωση του πολίτη, τόσο για τους χώρους στους οποίους θα μπορούν να εναποθέτουν τα μπάζα όσο και για την δυνατότητα επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας ή του δήμου για την καλύτερη ενημέρωσή του.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button