Απολογισμός έκθεσης «3η Μεγάρων Γη»

Πραγματοποιήθηκε στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο συγκέντρωση διοργανωτών, εκθετών, χορηγών και εθελοντών την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011.

Η συγκέντρωση είχε ως θέμα τον απολογισμό και της διοργάνωσης της έκθεσης τοπικών προϊόντων Μεγάρων Γη η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τι2ς 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2011, την υποβολή σχολίων και την δρομολόγηση της 4ης διοργάνωσης το 2012.

Κατά την συζήτηση στην οποία προέκυψαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και χρήσιμα συμπεράσματα η οργανωτική επιτροπή άκουσε τα σχόλια των εκθετών και εθελοντών οι οποίοι πήραν μέρος στην διοργάνωση και κατέγραψε τις παρατηρήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την επόμενη διοργάνωση.

Το κυρίως θέμα το οποίο απασχόλησε την συνεδρίαση ήταν η μορφή, η διάρκεια, ώρες λειτουργίας και η προβολή της έκθεσης σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής κ. Αθανάσιος Δρένης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την φετινή διοργάνωση και κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης να πλαισιώσει και να στηρίξει τις προσπάθειες στο μέλλον.

Ο δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης έδωσε συγχαρητήρια στους εκθέτες και τους χορηγούς και εξέφρασε την επιθυμία «Η έκθεση να ξεφύγει από τα όρια της πόλης».

Ο δήμαρχος επίσης επέδωσε βραβεία στους εκθέτες και στους χορηγούς χαρακτηρίζοντάς τα «τίτλους τιμής» και «ηθική ανταμοιβή» για την συμμετοχή.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button