Ρύθμιση δανείων του Δήμου

Ο Δήμος Μεγαρέων αιτήθηκε και επέτυχε τη ρύθμιση των δανείων του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επικαλούμενος νομικά επιχειρήματα αλλά και τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία της εποχής.

Η διάρκεια αποπληρωμής, των χορηγηθέντων δανείων του Δήμου από το Τ.Π.&Δανείων επιμηκύνεται για οκτώ (8) έτη, περιλαμβανομένης στο χρόνο επιμήκυνσης, περιόδου χάριτος διαρκείας τριών (3) ετών, κατά την οποία καταβάλλονται μόνο τόκοι, αρχής γενομένης από 01/01/2013. Η ετήσια δόση για το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων του Δήμου μας στο Τ.Π.&Δανείων για το 2013 ανέρχεται στο ποσό των 105.421,72 €, ενώ ο Δήμος κατέβαλλε στο Τ.Π.&Δανείων 369.040,28 € για το έτος 2012.

Αυτό αποτελεί ακόμα μια επιτυχία της διοίκησης του Δήμου μας που αξιοποιεί κάθε δυνατότητα, που της δίνεται, ώστε να διατηρήσει το Δήμο μας βιώσιμο σε αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button