Πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής για Ορυχεία Βωξίτη στη Μεγαρίδα

Ο δήμαρχος Μεγαρέων με την υπ’ αριθμ. 607/ 14 Αυγούστου 2017 απόφαση, συστάθηκε Διεπιστημονική Επιτροπή για τα ορυχεία Βωξίτη. Το έργο της Διεπιστημονικής Επιτροπής είναι:
«Η διερεύνηση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος, με την προοπτική λειτουργίας ορυχείου βωξίτη στην Μεγαρίδα και έκφραση γνώμης στον Δήμαρχο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».

Το τελικό πόρισμα σχετικά με την ενδεχόμενη λειτουργίας ορυχείου βωξίτη στην Μεγαρίδα, είναι εδώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button