Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τετάρτη 20/9/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  1. Ενημέρωση Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα δημιουργίας ορυχείων βωξίτη στην Μεγαρίδα.
  2. Αίτημα προς την Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε., περί πεζοδρόμησης του παραλιακού δρόμου του οικισμού Πάχης Μεγάρων του Δήμου μας.
  3. Περί απομάκρυνσης προϊόντων κατεδάφισης (μπάζων) πλησίον της περιοχής του προαστιακού σιδηροδρόμου Μεγάρων.
  4. Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»», ιδιοκτησία της INTERRAF Μ ΕΠΕ” δια του νομίμου εκπροσώπου της Δημητρίου Ραυτόπουλου του Κων/νου, που βρίσκεται και λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Κινέττας  του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button