Ποιοί δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Ο Δήμος Μεγαρέων, συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/23460/2013, διαμορφώνονται ως εξής:

 

1.      Για το άπορο άτομοατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 Ευρώ

2.      Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Ø  Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ουσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.720 Ευρώ

Ø  Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ουσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 Ευρώ

Ø  Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ουσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 Ευρώ

Ø  Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ουσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 Ευρώ

Ø  Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 Ευρώ

3.      Σε περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 Ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 

Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητας (φωτοαντίγραφο της οποίας θα συνυποβάλουν με την αίτηση) και προκειμένου για αλλοδαπούς την άδεια παραμονής.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κλεάνθη Βαρελά

 

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 31 Μαϊου 2013 στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, επί της οδού Πλούτωνος 3 ( κτήριο ΔΕΥΑΜ )

 

 

                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                  ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button