Ποιοι δικαιούνται βοήθεια από το Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει ότιλειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων, στην οδό Πλούτωνος 3 στα Πλακάκια

Το πρόγραμμα καλύπτει αυστηρά μόνο τους ανασφάλιστους πολίτες

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο πρόγραμμα είναι:

1.      Αίτηση ( θα δίνεται προτυπωμένη από την αρμόδια Υπηρεσία )

2.      Επικυρωμένο φωτο/φο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

3.      Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι ασφαλισμένος/νη στον Ο.Γ.Α , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

4.      Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι , δεν τον/την καλύπτει ασφαλιστικά

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι , το Κοινωνικό Φαρμακείο καλύπτει και αυτούς , οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) και διέκοψαν λόγω οφειλών , καθώς και αυτούς που είναι  εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. και έχουν άμεση ανάγκη από φάρμακα , αλλά δεν καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , επειδή έχουν οφειλές στο εν λόγω Ταμείο.

5.      Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση

6.      Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

7.      Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής προκειμένου για μετανάστες

Την βεβαίωση ότι, ο/η αιτών δεν καλύπτεται από το Ι.Κ.Α. , δεν χρειάζεται να την προσκομίσει ο ίδιος , επειδή θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία . Επίσης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα .

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Πλούτωνος 3, κάθε ημέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από ώρας 09.00 π.μ. έως 14.00

Η παραλαβή των φαρμάκων από τους ενταχθέντες στο πρόγραμμα, θα γίνεται:Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: από ώρα 15.00 έως 17.00 και Δευτέρα, Τετάρτη από 16.00 έως 19.00

Το Κοινωνικό Φαρμακείο τις ώρες παράδοσης των φαρμάκων στους δικαιούχους, θα λειτουργεί με Εθελοντές Φαρμακοποιούς .

 

 

                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                              ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button