Μέγαρα – Νέα Πέραμος Νέο Ξεκίνημα: Το καλώδιο προ των πυλών του Δήμου μας

Δελτίο τύπου του συνδυασμού Μέγαρα – Νέα Πέραμος Νέο Ξεκίνημα, με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Γιάννη Μαρινάκη:

Στάχτη στα μάτια του κόσμου αποτελεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που εστάλη στο δήμο, ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα της διοίκησης, σχετικά με την επίπτωση στο περιβάλλον και τον πληθυσμό, της διέλευσης του Ευρωασιατικού καλωδίου από την περιοχή της Πάχης Μεγάρων.
Η διοίκηση του δήμου και ο Δήμαρχος κρύβονται πίσω από μια εντελώς θεωρητική απάντηση της αρμόδιας επιτροπής, αφού όλες οι αναφορές της βασίζονται σε προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
Συγκεκριμένα η επιτροπή αναφέρει σε κάποιο σημείο της απάντησης: «..Στην ΜΠΕ παρατίθενται αναλυτικοί θεωρητικοί υπολογισμοί για διάφορα εναλλακτικά σενάρια/ παραμέτρους λειτουργίας, όσον αφορά τα επίπεδα των δημιουργούμενων στατικών μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον εναέριων, υπόγειων και υποβρύχιων γραμμών μεταφοράς υπερυψηλής τάσεως(500 KV), καθώς και θεωρητικοί υπολογισμοί για τα επίπεδα των δημιουργούμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στους εξωτερικούς χώρους υποσταθμών υψηλής τάσης, ΚΥΤ και σταθμών μετατροπής και στο περιβάλλον υπόγειων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Επίσης παρατίθενται αποτελέσματα επιτόπου μετρήσεων σε παρόμοια υπάρχοντα έργα. Δεν παρατίθενται όμως αποτελέσματα μετρήσεων στατικών πεδίων σε αντίστοιχες υπόγειες γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος ούτε σε σημεία προσαιγιάλωσης αντίστοιχων υποβρύχιων γραμμών.
Από την εξέταση των προαναφερθέντων θεωρητικών υπολογισμών και των αποτελεσμάτων επιτόπου μετρήσεων προκύπτει ότι οι τιμές των δημιουργούμενων πεδίων σε όλα τα σημεία στο άμεσο περιβάλλον αυτών στα οποία είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του κοινού, είναι σε κάθε περίπτωση πολύ χαμηλότερες των ορίων της κείμενης νομοθεσίας… Εφόσον λοιπόν όλες οι εγκαταστάσεις πραγματοποιηθούν με βάση τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ και τηρηθούν επακριβώς όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται σε αυτήν, δεν προκύπτει ότι υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά καθορίζονται από την κειμένη νομοθεσία».
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας απαντάει σε αμιγώς θεωρητικό επίπεδο και θέτει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι σε ισχύ η συγκεκριμένη ΜΠΕ.
O κ. Σταμούλης χρησιμοποιεί σήμερα ως προμετωπίδα την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για να καλύψει τη δική του αδράνεια τον Φεβρουάριο του 2018, όταν κλήθηκε να συμμετάσχει σε ημερίδα διαλόγου σχετική με το θέμα αυτό (9/2/2018), η οποία υποστηριζόταν από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής και δεν παραβρέθηκε!
Όταν το θέμα του καλωδίου έγινε γνωστό από τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ι. Μιχάλαρο και πάλι ανέφερε ότι δεν γνώριζε τίποτα!
Σήμερα γίνεται ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο κ. Σταμούλης γνώριζε για το καλώδιο από τον Φεβρουάριο του 2018 και το απέκρυψε.
Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά ακόμα και σήμερα ο κ. Σταμούλης απέκρυψε ότι υπήρχε διαβούλευση για το θέμα αυτό, η οποία έληξε στις 10/4/2019!
Έφερε το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/4/2019, ενώ γνώριζε ότι η διαβούλευση είχε λήξει!
Θυμίζουμε ότι στο υπό υπογραφή εγκεκριμένο ΓΠΣ ο συγκεκριμένος χώρος είχε χαρακτηριστεί ως χώρος εγκατάστασης υδατοδρομίου.
Ο κ. Σταμούλης με την εμπλοκή που προκάλεσε έδωσε ακόμα μια ευκαιρία υποβάθμισης, μετά από αυτήν της χωροθέτησης αγκυροβολίου στον κόλπο των Μεγάρων.
Όλα αυτά σε συνεννόηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου, ο οποίος ως ανταπόδοση στον ενδοτισμό του κ. Σταμούλη, δέσμευσε το ποσό των 1.850.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το Δήμο Μεγαρέων, με σκοπό ασφαλτοστρώσεις.
Ασφαλτοστρώσεις τις οποίες κάνει σήμερα με απευθείας αναθέσεις, για να εξευμενίσει τους δημότες.
Όμως αυτή είναι συνταγή της δεκαετίας του ΄80 και είναι τέτοια, αφού υπάρχουν σήμερα στο ψηφοδέλτιο του κ. Σταμούλη τέτοιας κοπής υποψήφιοι, δηλαδή φθαρμένα υλικά.
Ο κ. Σταμούλης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λογοδοτεί καθημερινά στους δημότες για την απραξία και τις απόκρυφες ενέργειες, όπως το καλώδιο, αλλά και ο ΧΥΤΥ.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια υπομονής σε ένα Δήμαρχο που διέσυρε το Δήμο αλλά και το θεσμό του Δημάρχου, με την απραξία και την ανικανότητα του.
Ο λαός το φωνάζει με στεντόρεια φωνή,
Φύγετε! Δεν σας θέλουμε!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button