Οι προγραμματικές θέσεις των Ενεργών Πολιτών Μεγάρων – Νέας Περάμου για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η  κυβέρνηση καθ’ υπαγόρευση της τρόικα  έχει οδηγήσει σε μαρασμό το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα μας και δυστυχώς ο Δήμος μας δεν συνιστά εξαίρεση  σε αυτήν την πραγματικότητα.

Η δραστική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχει όμως επιπτώσεις  σε όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών  για πολύ προφανείς λόγους:

 • Η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, κυρίως (αλλά όχι μόνο) μεταξύ των νέων
 • Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι διαπιστώνουν ότι η αμοιβή της εργασίας τους δεν φθάνει για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες και υποχρεώσεις τους
 • Παρά την πρωτοφανή υπερφορολόγηση τα δημόσια και δημοτικά έσοδα μειώνονται, με συνέπεια το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση να αδυνατούν να επιτελέσουν τον ρόλο τους ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει η πρόθεση να το κάνουν.
 • Όσο περισσότερο πλήττεται κανείς από τα παραπάνω, τόσο κυριαρχείται από ανασφάλεια- και η ανασφάλεια στερεί την δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι, δημιουργικοί παραγωγικοί, χρήσιμοι για τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πολιτισμένοι, αλληλέγγυοι. Όλο και περισσότερο η ζωή μας καθορίζεται από την αυτοσυντήρηση και την αγωνιώδη προσπάθεια να επιβιώσουμε.

Η ανατροπή λοιπόν αυτής της πραγματικότητας είναι πρώτη προτεραιότητα.

Οι βασικές μας κατευθυντήριες γραμμές είναι οι εξής:

Στηρίζουμε τις υπάρχουσες δραστηριότητες, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και αν είναι δυνατόν να αυξήσουμε τις  υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Ακούμε τους επαγγελματίες και προωθούμε τις προτάσεις τους που κρίνονται επωφελείς για το σύνολο μετά από διαβούλευση. Σε κάθε μας δράση λαμβάνουμε υπ’ όψη μας τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν, εφ’ όσον βέβαια οι επιχειρήσεις αυτές:

 • Τηρούν την νομοθεσία
 • Ανταποδίδουν οφέλη στην τοπική κοινωνία, με οποιονδήποτε τρόπο
 • Σέβονται το περιβάλλον

Καταγράφουμε  το αναξιοποίητο δυναμικό, έμψυχο και υλικό και αναζητούμε τρόπους αξιοποίησης των ανθρώπων και εκμετάλλευσης των πραγμάτων (γη, κτίρια, μηχανήματα κλπ.)

Ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους νεώτερους, να συνεταιρισθούν με οποιαδήποτε μορφή (όχι με την σημερινή μορφή τον ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ που φέρνουν μαζί τους ελαστικές εργασιακές σχέσεις και υποκατάσταση των δομών πρόνοιας ) και προωθούμε την επιδότησή τους εφ’ όσον έχουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Τα παραπάνω συμβάλλουν απλά στο να σταματήσει η καταστροφή. Για να δούμε πραγματική βελτίωση χρειάζεται ουσιαστική επέκταση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων που υπάρχουν και ανάπτυξη νέων. Θεωρούμε ότι η πρωτογενής παραγωγή , η ήπια τουριστική ανάπτυξη και οι υποδομές  είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε, ενώ τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι:

Το κατά πόσο η όποια επένδυση δημιουργεί θέσεις εργασίας συμβατές με  το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι στις επιλογές μας πχ η  προώθηση εκμεταλλεύσεων που δεσμεύουν μεγάλα κεφάλαια και παρέχουν ελάχιστες κακοπληρωμένες θέσεις καθαριστών ή φυλάκων.

Η επίπτωση της δραστηριότητας στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής και στις άλλες δραστηριότητες που συνυπάρχουν.

Η ύπαρξη πιθανών συνεργειών με άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές δραστηριότητες, οπότε η επένδυση έχει πολλαπλασιαστικές αναπτυξιακές επιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε επιθυμητές κατευθύνσεις ανάπτυξης για την περιοχή μας τις ακόλουθες:

 • Πρωτογενής παραγωγή

Σωστή εκμετάλλευση της γεωργικής γης σε έναν από τους μεγαλύτερους και δυνάμει πολύ παραγωγικούς δήμους της πατρίδας μας. Επιλογή σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς- γνώστες του αντικειμένου και τους ανθρώπους που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, των καταλληλότερων  αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Μελέτη και εφαρμογή  σωστής πολιτικής για την άρδευση (μικρά φράγματα στους χείμαρρους, ορθολογική διαχείριση πηγαδιών και γεωτρήσεων)

Ενεργοποίηση των συνεταιρισμών ή και μεμονωμένων  επιχειρήσεων που πιθανόν  να ενδιαφερθούν για την τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων της Μεγαρικής γης, προσπάθεια να γίνουν τουλάχιστον κάποια από τα προϊόντα επώνυμα (πχ φυστίκι, κρασί, λάδι, πτηνοτροφικά προϊόντα).

Δημιουργία γραφείου με πρωτοβουλία του δήμου για την προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών των τοπικών προϊόντων.

 • Ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Ανάδειξη των παρακάτω περιοχών  ως χώρων αναψυχής και προσέλκυση κατοίκων από άλλες περιοχές, κύρια από την Δυτική Αττική.

Παράλιο Μέτωπο Βαρέας

Παράλιο μέτωπο Ν. Περάμου

Πάχη

Αλεποχώρι

Κινέτα

Διευκόλυνση της πρόσβασης με παρεμβάσεις στα δημόσια μέσα μεταφοράς.

 • Ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

 • Έλεγχος του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια των νόμων.

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ όψη  η μακροπρόθεσμη επίπτωση των όποιων παρεμβάσεων στο περιβάλλον, όπως και η διασφάλιση του δικαιώματος  ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες, φυσικά χωρίς αντίτιμο. Συγκεκριμένες εξαιρέσεις θα μπορούσαν να προβλεφθούν υπό τις προϋποθέσεις της απόλυτα διαφανούς διαβούλευσης και της ανταποδοτικότητας προς το κοινωνικό σύνολο.

 • Ανάπτυξη των υποδομών

Είναι ένας τομέας που μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στους στόχους και της καταπολέμησης της ανεργίας αλλά και της μεσομακροπρόθεσμης πολλαπλασιαστικής επίδρασης.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στα εξής:

 • Εφαρμογή των Πολεοδομικών σχεδίων

 • Εκτέλεση δημόσιων και δημοτικών έργων, διεκδικώντας πόρους από το ΕΣΠΑ και όχι μόνο, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες ανάλογα με την χρησιμότητα των έργων αλλά και τα κριτήρια που αναφέραμε πιο πάνω(π.χ Αξιοποίηση του ρέματος του Μαυρατζά μέχρι της γραμμές του ΟΣΕ , Αναμόρφωση της δυτικής εισόδου της πόλεως κ.α)

 • Αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής Μεγάρων ώστε να γίνει ελκυστική για την εγκατάσταση μη ρυπογόνων επιχειρήσεων χαμηλής και μέσης όχλησης.

 • Εγκατάσταση και σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

 • Αναβάθμιση της σύνδεσης  με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς για πεζούς, ιδιωτικά  οχήματα. και μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι απαράδεκτο να μη διευκολύνεται η χρήση του προαστιακού λόγω δυσκολιών στην πρόσβαση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Οι πρακτικές αδιαφάνειας έχουν μπολιάσει βαθειά την κοινωνία μας. Μας έχουν πείσει ότι έχουμε συμφέρον αν  είμαστε  εμείς αυτοί που έχουμε τον «γνωστό» στον Δήμο, στην αστυνομία στην εφορία, στο ΙΚΑ, στην πολεοδομία,  παντού. Ταυτόχρονα είμαστε βέβαιοι ότι όποιος κατάφερε κάτι αξιοσημείωτο έχει χρησιμοποιήσει πλάγια μέσα. Η πολυνομία, η γραφειοκρατία, ο παραλογισμός πολλές φορές των νόμων , η αυθαιρεσία πολλών ανθρώπων μόλις αποκτήσουν την ελάχιστη εξουσία επάνω μας, επιτείνουν αυτή την βεβαιότητα.

Δυστυχώς όμως έτσι, πέρα από την προφανή αδικία  που υφίστανται οι πιο αδύναμοι ή ακέραιοι συμπολίτες μας, αυτό που εμπεδώνεται είναι η καχυποψία στην κοινωνία. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να προοδεύσουν αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τους . Θα αγωνιστούμε από όποια θέση μας τάξουν οι δημότες, ώστε:

Όλες οι αποφάσεις να  λαμβάνονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση αφού ελεγχθούν ως προς την νομιμότητα, την σκοπιμότητα και την ωφελιμότητά τους.

Ενθάρρυνση συνελεύσεων πολιτών στις γειτονιές και θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα της πόλης μας αλλά και για τον έλεγχο της διοίκησης.

Να υπάρχει πλήρης δημοσιότητα ως προς τις πηγές των εσόδων, την κατανομή των δαπανών, την είσπραξη των οφειλόμενων

Να μη χρησιμοποιούνται οι δημόσιες δομές  για να αλληλοεξυπηρετούνται  όσοι για οποιονδήποτε λόγο είναι «πιο ίσοι από τους υπόλοιπους»

Γιατί αν αποτύχουμε σε αυτό, είναι βέβαιο ότι οι ικανοί θα ιδιωτεύουν και θα υπάρχει πάντα η υποψία ότι όσοι ασχολούνται με τα κοινά είναι ιδιοτελείς. Έτσι όμως υπονομεύεται δραστικά η δημοκρατία και η δυνατότητα να ευημερήσουμε κάποτε.

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες Μεγάρων & Νέας Περάμου» θα το βρείτε  σε ηλεκτρονική μορφή στο ιστολόγιο:  dkenergoipolites.blogspot.gr

Όποιος το επιθυμεί μπορεί να μας βρει στο mail του συνδυασμού μας : [email protected] καθώς και στο facebook: facebook.com/dkenergoipolites

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button