Σ’ αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για να εισακουστούν τα αιτήματα του ελληνικού λαού την Ευρώπη

Στις επικείμενες εκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για την ανάδειξη της δημοτικής και περιφερειακής αρχής, ψηφίζουμε και τους αντιπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 1981 –όταν η ΕΟΚ δεν είχε πάρει ακόμη τη μορφή της ΕΕ- και ως τέτοιο πρέπει να εναρμονίζει την εθνική της νομοθεσία με το Κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 80% της ελληνικής νομοθεσίας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

 

Όμως πως υιοθετείται η νομοθεσία στην ΕΕ; Ποιος είναι ο νομοθέτης στην Ευρώπη;

 

Το 60% των αποφάσεων στην Ευρώπη λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ μόνο το 40% από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και μετά την διεύρυνση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του.

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών για γενικά ζητήματα και από τους καθ’ ύλη αρμόδιους Υπουργούς για πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους από τους λαούς των κρατών-μελών!

 

Εδώ έγκειται λοιπόν και το ζήτημα «δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», την ύπαρξη του οποίου στηρίζουν πολλοί μελετητές. Πως είναι δυνατό το κατεξοχήν δημοκρατικό όργανο της ΕΕ να έχει μικρότερη νομοθετική αρμοδιότητα από το Συμβούλιο;

 

Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι η εφαρμογή νομοθετημάτων που προέρχονται από την ΕΕ πλήττει κοινωνικές ομάδες και εργασιακούς κλάδους στην χώρα μας, όπως είναι οι αλιείς, οι πτηνοτρόφοι κ.α. Πως τα συμφέροντα αυτών θα εκπροσωπηθούν και θα εξασφαλιστούν στην Ευρώπη, όταν οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλέξει έχουν περιορισμένη δύναμη;

 

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σκοπεύουν να δώσουν τη μάχη στην Ευρωβουλή, ώστε στην Ευρώπη το κέντρο σχεδιασμού και αποφάσεων να είναι η ίδια η Ευρωβουλή και οι πολίτες των εθνών-κρατών που τους εκλέγουν. Δεν θα ανεχτούμε να ορίζουν το μέλλον μας διορισμένα εποπτικά όργανα, όπως η Τρόικα και το διεθνές τραπεζικό σύστημα που εκπροσωπεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

 

Την 25η Μαΐου η ψήφος όλων πρέπει να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα …… «..είναι οι ΛΑΟΙ αυτοί που πρέπει να χαράσσουν το μέλλον τους, καμία Τρόικα, καμία Τράπεζα, κανένας αρχηγός ξένου κράτους…»

 

Χαλόφτη Βασιλική Διεθνολόγος

– MSc Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές

Υποψήφια Ευρωβουλευτής -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button