Επίσκεψη Επιστημόνων για αξιολόγηση κατάστασης καμένων Δασών- Αποκατάσταση – Πρόληψη

Δελτίο τύπου από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Μεγαρέων με τίτλο “Επίσκεψη Επιστημόνων, Εκπροσώπων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Επιστημονικών Φορέων της Χώρας για Αξιολόγηση κατάστασης καμένων Δασών- Αποκατάσταση – Πρόληψη” αναφέρει:

Στο πλαίσιο των επίμονων προσπαθειών της Διοίκησης του Δήμου για την, κατά το δυνατό, λυσιτελέστερη αντιμετώπιση των πολύπλευρων σοβαρών προβλημάτων και επιπτώσεων, που επιφέρουν οι πυρκαγιές στην περιοχή μας, στο περιβάλλον, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στις περιουσίες των συμπολιτών μας κ.λ.π, ζητήσαμε, πέραν της ουσιαστικής στήριξης της Πολιτείας και την επιστημονική συνδρομή αρμοδίων Σχολών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας, καθώς και άλλων συναφών Φορέων και Οργανώσεων .

Εντός της ερχόμενης εβδομάδος και συγκεκριμένα στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 θα επισκεφθούν την πόλη μας- Δημαρχείο Μεγάρων, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων- αρμόδιοι Καθηγητές και Εκπρόσωποι των

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων,

με σκοπό και στόχο την αξιολόγηση, μετά από αυτοψία, των καμένων δασών των Μεγάρων και τη διερεύνηση, από κοινού, τρόπων αποτελεσματικότερης και ταχύτερης αποκατάστασης, καθώς και άλλες ενδεδειγμένες ενέργειες, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην βελτίωση του δασικού πλούτου και στην ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button