Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 6 Απριλίου

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων αναγγέλλει την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί τροποποίησης ή μη του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023.
2. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2023.
3. Περί έγκρισης ή μη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’/5-11-2021).
4. Περί έγκρισης ή μη αναδοχής χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεγάρων προς την ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει.
5. Περί έγκρισης ή μη για την προσκύρωση ιδιοκτησιών σύμφωνα με το άρθρ. 73 παρ. 1 εδ. ββ του Ν.3852/2020.
6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 20/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: << Περί τροποποίησης των Κοινωφελών Χώρων Κ.Φ. 57 & Κ.Φ.73 στην εντός σχεδίου περιοχής της Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων για την δημιουργία χώρου σχολείου>>
7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 21/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: <<Περί έγκρισης ή μη απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο – έξοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης>>.
8. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 4 με τίτλο : «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο νέο δίκτυο ακαθάρτων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001264 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ φάσης».
9. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε . του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1η Σ.Σ.Ε. για το έργο <<Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020 Πράσινου Ταμείου» >>.
10. Περί έγκρισης ή μη του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β΄ φάση)».
11. Περί έγκρισης ή μη παράτασης του συνολικού χρόνου του έργου με τίτλο : <<Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πλατείας Άγιου Ιωάννου Γαλιλαίου στα Μέγαρα , στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020 Πράσινου Ταμείου» >>.
12. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση αιρετού και υπαλλήλου του Δήμου Μεγαρέων.
13. Περί καταβολής ή μη αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων έτους 2022
14. Περί έγκρισης ή μη παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας –Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button