Συνεδριάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Δημ. Συμβούλιο Μεγάρων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 έως 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

  1. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2019.
  2. Περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό 5001587 
  3. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Κων/νου Ν. Σωτηρίου ορισθεντος με την υπ’ αριθ. 420/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:00 έως 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος: 

  • Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019. 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button