Συνεδριάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Δημ. Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Δημ. Συμβούλιο Μεγάρων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 έως 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

  1. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2019.
  2. Περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό 5001587 
  3. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Κων/νου Ν. Σωτηρίου ορισθεντος με την υπ’ αριθ. 420/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:00 έως 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος: 

  • Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019. 

 

Related posts