Ένωση Πολιτών: Υποχρέωση της διοίκησης η διαφάνεια και η ενημέρωση

Στις 3 Ιουνίου 2014, ο νέος Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης παρέδωσε το επισυναπτόμενο γραπτό αίτημα ενημέρωσης προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με την ιδιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Δυστυχώς το αίτημα αυτό απορρίφθηκε προσωπικά από τον κ. Μαρινάκη, εντελώς αναίτια και παράνομα, με χειρόγραφη σημείωσή του που αναφέρει, ότι τα στοιχεία θα δοθούν στον κ. Σταμούλη με την ανάληψη της νέας διοίκησης στις 1/9/2014.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ καταδικάζει το γεγονός αυτό ως απαράδεκτο και υπενθυμίζει ότι, ο Δήμος ανήκει σε όλους τους δημότες και όχι στην εκάστοτε δημοτική αρχή, η οποία υποχρεούται να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς στεγανά.

Παράλληλα, η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ επισημαίνει ότι:

α) Η κείμενη νομοθεσία υποχρεώνει την δημοτική αρχή, να απαντήσει εντός μηνός σε κάθε αίτημα ενημέρωσης, που υποβάλλει δημοτικός σύμβουλος, για θέματα που αφορούν στην λειτουργία του Δήμου. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία που ζητήθηκαν θα πρέπει να δοθούν στον κ. Σταμούλη, το αργότερο έως τις 2/7/2014. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναζητηθούν οι σχετικές ευθύνες κάθε υπευθύνου, αιρετού ή μη.

β) Η τρίμηνη μεταβατική περίοδος, που ορίζει ο νόμος έως και τις 31/8/2014, έχει ως σκοπό την άμεση, ολοκληρωμένη και χωρίς κωλυσιεργίες ενημέρωση της νέας δημοτικής αρχής, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διαδοχή και να συνεχισθεί η λειτουργία του Δήμου, απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Συνεπώς, ο κ. Μαρινάκης και η σημερινή δημοτική αρχή οφείλουν να σεβασθούν  την πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία και τους νόμους και να ενημερώνουν τον νέο Δήμαρχο και τα στελέχη της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, άμεσα και ολοκληρωμένα.

γ) Η σημερινή δημοτική αρχή οφείλει, να αποφύγει την λήψη οποιασδήποτε δέσμευσης για τον Δήμο, που η διάρκειά της να ξεπερνά τις 31/8/2014, οπότε και αποχωρεί από την διοίκηση του Δήμου. Αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη, η τυχόν δέσμευση θα πρέπει να γίνει με την σύμφωνη γνώμη του νέου Δημάρχου.

aitisi_oikonomiki_yphresia

Παρόμοια άρθρα

Back to top button