Μέλος του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρ. Σταμούλης

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ορίστηκε μέλος Δ.Σ. του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την περίοδο 2019 – 2023.

Με απόφαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) (αριθμ.απόφ.65/10.12.2019), ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ορίστηκε ως μέλος του Δ.Σ. στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, για την περίοδο 2019 – 2023.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button