Εκλογές για την Προεδρεία του Δημοτικού Συμβουλίου- Κυριακή 5/3/2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  • Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button