Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μέχρι 31/10

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 ο Δήμος Μεγαρέων θα προβεί στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) δημότες

Ο Δήμος Μεγαρέων με την παρούσα πρόσκληση, καλεί:

α. Tους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν εγγράφως την βούλησή τους (ορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του) στο Δημαρχείο (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτη Μέγαρα)
β. Tους δημότες που επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών και ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως την βούληση τους με αίτηση που θα απευθύνεται στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται:
Ταχυδρομικά: Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου
FAX: 22960-82374
Ε-mail: [email protected]

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία φορέα ή ονοματεπώνυμο δημότη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail )
γ. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις στην κ. Γκίνη Μαρία τηλ. 22960-24527

Παρόμοια άρθρα

Back to top button