Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δήμου Μεγαρέων στην αγορά εργασίας

Αξιοποιούμε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίαςΔίνουμε ευκαιρίες στους συμπολίτες μας,

που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων ξεκινά την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

 

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια και έκρηξη της ανεργίας, ο Δήμος Μεγαρέων υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε ανέργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εργαστούν σε τοπικές επιχειρήσεις ή να ασκήσουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα και στηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών).

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν άνευ κόστους υφιστάμενες επιχειρήσεις του Δήμου και της τοπικής αγοράς, αξιοποιώντας όσους εκπαιδευτούν στα πλαίσια του προγράμματος.

 

Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
  • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι άνεργοι και άνεργες (εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Μεγαρέων και προέρχονται από τις κάτωθι ευπαθείς ομάδες:

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ως μακροχρόνια άνεργοι στη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρούνται άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου, ή ανύπαντρες μητέρες) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο.

 

ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ/ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα, που το ετήσιο εισόδημά τους βρίσκεται ή είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα που πάσχουν από ειδικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες οφειλόμενες σε φυσικούς, διανοητικούς ή κοινωνικούς παράγοντες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και ικανά για κάθε βιοποριστική ικανότητα.

 

 

 

Το Πρόγραμμα «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων» στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι: ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕ (AdvancedQualityServicesLtd.), η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ., ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεγάρων, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, η ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για  περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, μπορούν να απευθύνονται σε:

–       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ.

Τηλέφωνα: 2296082747, 2296089150, 2296089188

Email: [email protected]

Δ/νση: Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Ισόγειο), Κεντρική Πλ. Μεγάρων

–       Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεγάρων

Τηλέφωνο: 2296082402, Email: [email protected]

Δ/νση: Διοκλέους 1, Μέγαρα

Ώρες επικοινωνίας: 08:00-14:00

–       Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων

Τηλέφωνο: 2296024480, Email: [email protected]

Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 30, Μέγαρα

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής επίσης, μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω σημεία:

– στο Δήμο Μεγαρέων (Χρ. Μωραΐτη & Γ. Μαυρουκάκη, τηλ. 2296081841, Υπεύθυνη: κα Βιβή Παναγακοπούλου),

– στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγαρέων στη Νέα Πέραμο (25ης Μαρτίου 11, Τηλ. 2296032640, Υπεύθυνη: κα Γκόλια Μάρθα),

στον ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 (28ης Οκτωβρίου και Συλημβρίας, Μέγαρα), καθώς και

– στα ΚΕΠ Μεγάρων (28ης Οκτωβρίου 156, τηλ.: 2296083270) και Νέας Περάμου (Ελ. Βενιζέλου & Κρυαδά 1, τηλ.: 2296035262).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button