Δωρεάν όλες οι ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης με τους κεντρικούς αγωγούς ακαθάρτων στο νέο σχέδιο πόλης των Μεγάρων

Προς τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων αναφέρεται η γνωστοποίηση, μέσω δελτίου τύπου, του Δήμου Μεγαρέων και αναφέρει:

Αγαπητέ δημότη,

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Μεγαρέων με συστηματική δουλειά και σε στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειαs Αττικής προχωρήσαμε στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων μέσων του ΕΣΠΑ, για νέες σύγχρονες υποδομές για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων καθώς και την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της με α.π. 3433/19.11.2021 Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», όλες οι ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης με τους κεντρικούς αγωγούς ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων, θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων» που εκτελεί ο Δήμος Μεγαρέων και χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2014 – 2020.

Διαρκής στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές, προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταμούλης

Παρόμοια άρθρα

Back to top button