Δημοτικό συμβούλιο δήμου Μεγαρέων για πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2021

Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του δήμου μας οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button