Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων δια τηλεδιάσκεψης

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

– Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας της Βαρέας.

– Προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του Άλσους Θεόγνιδος (Πευκάκια).

– Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στη Κοινότητα Μεγαρέων του δήμου Μεγαρέων. (Προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του Άλσους)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button