Πρόσκληση ενδιαφέροντος στα προγράμματα Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Μεγαρέων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) απευθύνει ο Δήμος Μεγαρέων προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, σύμφωνα με δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μεγαρέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μεγάρων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μεγαρέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεγαρέων και ώρες 09:30 – 13:30.
Τηλ: 2296026862 & 2296026719
Ταχ. Διεύθυνση: Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας
Email: [email protected]
Υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button