Δήμος Μεγαρέων: Ενημέρωση προς τους πωλητές υπαίθριων αγορών

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριων αγορών ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες οργανωμένες αγορές (εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) έχουν όσοι διαθέτουν τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, με την οποία μπορείτε να συμμετέχετε στις αγορές όλων των δήμων, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Την βεβαίωση όμως αυτή εκδίδει μόνον ο Δήμος μόνιμης κατοικίας σας. Προκειμένου λοιπόν να λάβετε από το Δήμο μόνιμης κατοικίας σας την βεβαίωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά.

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας:

α) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους

γ) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μεγαρέων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(Τηλ: 22960 83682).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button