Αθ. Μπούρας: Παρέμβαση για τους δασικούς χάρτες της Κινέτας

Δελτίο τύπου του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Αθ. Μπούρα:

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για τη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα για την Κινέτα, έκανε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή, θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 48 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών».

Με το ως άνω νομοσχέδιο διευκρινίζεται η έννοια των διοικητικών πράξεων ενώ ρυθμίζονται θέματα εξέτασης αντιρρήσεων κατά αναρτηθέντων και κυρωθέντων δασικών χαρτών καθώς και ζητήματα σχετικά με την ακυρότητα πράξεων εξαγοράς εκτάσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες.

Ο κ. Μπούρας αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη σημασία του συγκεκριμένου άρθρου για την Κινέτα, ανέφερε ότι οι πράξεις με ημερομηνία α) 2-12-1943 περί: Εγκρίσεως κατατμήσεως Δάσους Μαρούγκα και β) 27-11-1954 περί: Χορήγησης αδείας κατατμήσεως δασικής εκτάσεως 300 στρεμμάτων του δάσους Μπαλαλάι Κινέτας, δεν ακυρώθηκαν ποτέ ούτε αμφισβητήθηκαν ποτέ από οποιαδήποτε δικαστική βαθμίδα και είναι εν ισχύ και οφείλουν οι δασικές υπηρεσίες να τις αναγνωρίζουν. Τέλος ζήτησε από τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Οικονόμου καθώς και από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώση να προβούν σε ερμηνευτική δήλωση για τις ως άνω πράξεις ή να εκδώσουν εγκύκλιο όπου θα αποσαφηνίζουν το πρόβλημα της παρερμηνείας τους από τις δασικές υπηρεσίες.

Ο κος Μπούρας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους της πολύπαθης Κινέτας και θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την όλη πορεία υλοποίησης των έργων αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ανακύπτουν.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button