Χρ. Σύρκος: «Στην προτεινόμενη ιστορική μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη της χώρας μας η εξέχουσα θέση της πόλης των Μεγάρων ευπρόσδεκτη»

Ακολουθεί άρθρο – επιστολή του κ. Χρυσοστόμου Σύρκου, πρώην δημάρχου Μεγαρέων που αφορά στον ορισμό της πόλεως των Μεγάρων ως Περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που αποτελεί διεθνή οικονομικό οργανισμό, το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε προσχέδιο νόμου ιστορικής μεταρρύθμισης του δικαστικού χάρτη της χώρας μας. Βάθρο του σχεδίου είναι η αποκέντρωση των δικαστικών αρχών σε όλην την ελληνική επικράτεια.

Καταργούνται τα Ειρηνοδικεία προαγόμενα σε Πρωτοδικεία, τα οποία κατανέμονται, σύμφωνα με την υποβληθείσα νομοθετική πρόταση και βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής έκθεσης, σε γεωγραφικά διαμερίσματα με αλληλουχία. Τέρμα στο συγκεντρωτικό σύστημα που ήθελε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες να ανήκουν σε Πρωτοδικεία μεγάλων πόλεων μαζί με πλειάδα δημοσίων υπηρεσιών που συνωθούνται σε χώρους, ποιοτικά κυρίως, ανεπαρκείς.

Επιτέλους, τα Πρωτοδικεία αποκεντρώνονται και προσκαλούν γεωγραφικές περιοχές να τα φιλοξενήσουν. Επιτέλους, ήλθε η ώρα να κατανεμηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης, βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς να προκαλείται ταλαιπωρία των εξυπηρετουμένων από αυτές.

Η Κυβέρνηση το επιχειρεί και εμείς οι Μεγαρείς, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση αυτή προσφέρουμε φιλόξενους χώρους υπερεπαρκείς σε έκταση, κατ’ αρχάς σε υπάρχοντα κτίρια, και στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί, σε κοινωφελείς χώρους που έχουν χωροθετηθεί στο νέο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης των Μεγάρων, για να ανεγερθεί σύγχρονο κτίριο Πρωτοδικείου. Οι Μεγαρείς είναι εδώ, επαινούντες την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, χωρίς αντιδικίες με όμορους δήμους της περιοχής μας.

Τέλος, τονίζουμε ότι, εκτός από τη βασική αρχή της αποκέντρωσης, τα Μέγαρα αποτελούν ιδανική περιοχή για τη στέγαση του Πρωτοδικείου, ώστε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα και χωρίς το άγχος που δημιουργούν η πολυκοσμία των πολλών και ποικίλων δημοσίων υπηρεσιών.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button