Αθ. Μπούρας: Έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Δελτίο τύπου αναφέρει ότι μετά από συνεχείς επαφές και παρεμβάσεις του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα, προς τους αρμόδιους Υπουργούς, προστέθηκε στο έκτο μέρος του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση τoυ φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α’ 143) και άλλες διατάξεις», το άρθρο 3 που προβλέπει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι «οι διατάξεις του τρίτου, τέταρτου και του πέμπτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143) που κυρώνεται με το άρθρο 2 παρόντος, εξαιρουμένων των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου κατά το μέρος κατά το οποίο το πεδίο εφαρμογής τους περιορίζεται σε συγκεκριμένους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και του άρθρου εικοστού τέταρτου, ισχύουν και για τις λοιπές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές από την 1η Μαΐου 2021 έως τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Ο κ. Μπούρας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εξέλιξη αυτή, καθώς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για την Εύβοια θα ισχύουν τόσο για την περιοχή των Βιλλίων του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας που επλήγη πρόσφατα όσο και για την περιοχή του Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων που επλήγη στις 20 Μαΐου 2021.

Ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του νόμου και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, προκειμένου οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής να έχουν τα ίδια προνόμια με τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές της Ελλάδας.

Επισυνάπτεται το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου.

ΠΝΠ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button