Αθ. Μπούρας: Αναφορά προς τον Υφ. Αθλητισμού για τους αποφοίτους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ

Δελτίο τύπου του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Αθανάσιου Μπούρα:

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας με αφορμή επιστολή που παρέλαβε από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΠΠΠΕ) κατέθεσε αναφορά προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα την εφαρμογή του νόμου, προκειμένου να συνεχίσουν να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των αποφοίτων των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ.

Διαβάστε την επιστολή με αφορμή της οποίας κατατέθηκε η αναφορά.

ΘΕΜΑ: Αθλητικός Νόμος και Απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ

Κύριε Μπούρα

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από νόμους και διατάξεις του κράτους. Σας ζητάμε να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και να ελεγχθεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) διότι λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στο χώρο του ποδοσφαίρου, ενεργεί με καταχρηστικές και μονοπωλιακές μεθόδους αποκλείοντας μας από το φυσικό χώρο εργασίας μας. Η κείμενη νομοθεσία μας επιτρέπει ως προπονητές ποδοσφαίρου να συνάψουμε επαγγελματικά συμβόλαια, ασκώντας το επάγγελμα το οποίο έχουμε σπουδάσει σε τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως ισχύει σε όλα τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Η ΕΠΟ απαιτεί να κατέχουμε πιστοποιήσεις της, παραβιάζοντας κανόνες δικαίου, έναντι υπέρογκων ποσών μέσω σχολών της σεμιναριακού τύπου λίγων ημερών, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν τόσο ποσοτικά και ποιοτικά όσο και σε επίπεδο μέσων με την πανεπιστημιακή μας εκπαίδευση. Αυτή η παράλογη και πρωτοφανής αδικία εις βάρος κατοχυρωμένου επαγγέλματος και μιας επιστήμης, αποσκοπεί καθαρά στην είσπραξη υπέρογκων παραβόλων από την πλευρά της ΕΠΟ. Ο καινούργιος αθλητικός νόμος που επίκειται ελπίζουμε να μην είναι αντίστοιχος με το άστοχο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης το οποίο φυσικά δεν ψηφίστηκε, εκτός των άλλων, και λόγω της υποβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής κοινότητας γενικότερα, εξισώνοντας τες με σεμινάρια ημερών ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μόνο για την οικονομική του στήριξη, οδηγώντας μας σε πιστοποιήσεις τύπου UEFA C, UEFA B ή UEFA A με τις οποίες δεν έχουμε ουδεμία σχέση, και οι οποίες αποκτούνται σε λίγες ημέρες μέσω σεμιναρίων ΕΠΟ με μοναδικές προϋποθέσεις απολυτήριο λυκείου και παράβολα επτακοσίων (700), εννιακοσίων (900) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ κατέχουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπουργό, η οποία μας κατοχυρώνει επαγγελματικά ως προπονητές σε επαγγελματικό επίπεδο που σημαίνει επαγγελματικές κατηγορίες και μη. Οτιδήποτε άλλο μας οδηγεί στον ερασιτεχνισμό, στην ημιαπασχόληση, στην ανεργία και την υποβάθμιση του πτυχίου μας. Εξαιρούμαστε βάση νόμου από τις πιστοποιήσεις της ΕΠΟ και δεν διαπραγματευόμαστε την αξία του πτυχίου μας, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και επιθυμούμε από τους θεσμοφύλακες του κράτους, την προστασία της επαγγελματικής μας ελευθερίας και την προστασία του ανταγωνισμού. Οι τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν την ανώτατη αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση και όρο για την άσκηση ενός επαγγέλματος, όταν αυτοί υπάρχουν και το υποστηρίζουν.

Επιθυμούμε την άμεση εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο αποφάσισε και η ανεξάρτητη αρχή στου Συνηγόρου του Πολίτη και οποιαδήποτε αλλαγή του νομικού πλαισίου που μας διέπει, αποτελεί πισωγύρισμα, υποβάθμιση και συμβιβασμό ενός επιστημονικού κλάδου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα.

Με εκτίμηση
ΠΕΠΠΠΕ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button