6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 21-4-2015

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί 
 
έγκρισης οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης της 25/5/2011 του δημοτικού 
 
Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”
 
2. Σύσταση έξι προσωρινών προσωποπαγών θέσεων σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ 
 
/Φ.Κ./2/4958 (ΦΕΚ 544/τ΄Β΄/6-4-2015) απόφαση Αν.Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
 
Ανασυγκρότησης 
 
3. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Σ/λιου του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή 
 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων”
 
4. Περί παράτασης των προγραμμάτων των κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων
 
5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης θέσης 
 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ επί της οδού Γ.Μενιδιάτη 99 στα Μέγαρα 
 
6. Καθoρισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων 
 
οχημάτων”
 
7. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην περιοχή Πάχη Μεγάρων 
 
8. Ομοίως περιπτέρου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 256 του οικισμού Κινέττας Δήμου Μεγαρέων
 
9. Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Σωτηρίας Μήτσου ορισθείσης με την  
 
υπ΄ αριθ. 518/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 
10. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή 1ου  Δημοτικού Σχολείου 
 
Δήμου Μεγαρέων”
 
11. Περί έγκρισης 1ης παράτασης περαίωσης της προμήθειας «Οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικής 
 
διαχείρισης Δημοτικού χώρου στάθμευσης του Δήμου Μεγαρέων» 
 
12. Προτεινόμενες διορθώσεις επί του υπό τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Μεγάρων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button