Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 7/10/2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 7 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αναμόρφωση πρoϋπ/σμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015.
 • Αναμόρφωση προϋπ/σμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ  οικον. έτους 2015.
 • Έγκριση απολογισμού εσόδων – δαπανών ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2014.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών» της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ σχολικού έτους 2015-2016.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2015-2016 των μαθητών του «Βυζαντείου Ωδείου» Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Νέα Πέραμο.
 • Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2016.
 • Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2016.
 • Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015.
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ιωακείμ Θεοδώρου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μιχαήλ Καραγιάννη.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μαυράκη – Καφούρου Ποθητής.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ρένας Ασλανίδου
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 • Έγκριση του Δημοτικού Σ/λίου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. χρήσεως από 24/3/2014 – 23/4/2015, της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 24/3/2014 – 23/4/2015 και παράτασης της εκκαθάρισης έως την 30/6/2016.
 • Απευθείας μίσθωση ακινήτου για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες του Δήμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button