Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Η Διεύθυνση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) στην έδρα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων  στην οδό Πλούτωνος 3 (Πλακάκια). Μαζί με την αίτηση πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού
  5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
  6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, θα πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button